ÚVOD - STAVOINVESTA

Prejsť na obsah

ÚVOD

Stavoinvesta, s.r.o. od svojho vzniku v roku 1994 pokračuje v špecifickej a úzko špecializovanej oblasti stavebníctva - investorsko-inžinierskej činnosti po bývalej štátnej rozpočtovej organizácii Stavoinvesta s viac ako 40 ročnou praxou. Spoločnosť pôsobí na slovenskom stavebnom trhu výlučne v oblasti poskytovania investorsko-inžinierskej činnosti a súvisiacich výkonov pre verejné a privátne subjekty.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
__________

Organizačná štruktúra našej spoločnosti.

PREDMET ČINNOSTI
__________

Inžinierska činnosť v stavebníctve a monitoring projektového financovania nehnuteľností stavieb financovaných bankami.


REFERENCIE
__________

O výkonoch inžinierskych činností a technického dozoru stavieb rovnakého alebo podobného charakteru uskutočnených v prechádzajúcich piatich rokoch.


Návrat na obsah